Contact
 
 
 

Festivalansvarlig

Styregruppen for Foreningen Fanø Kunstfestival:

Alice Uldal, Anna Marie Sørensen, Annegrethe Nyland, Else Reiffenstein, Fredrik Baun, Kristen Sørensen, Lone B. Aistrup

Frederik Baun,Strandvejen 30, 6720 Fanø

formand f. Fanø Kunstfestival

+45 2263 3333

Email: mail@fbaun.dk

www.fanokunstfestival.dk Fanø Sparekasse 9684 0000262412 CVR 37042005 Kontakt F. Baun tlf. 22633333 mail@fbaun.dk